Mesin Keunggulan Yang Memberikan Kemenangan
Sesuatu keunggulan nyatanya ialah sesuatu pencerminan kelebihan dari sesuatu Mengenai.